Konferencja

Państwo a gospodarka to cykl konferencji naukowych organizowanych przez Katedrę Publicznego Prawa Gospodarczego oraz Koło Naukowe Publicznego Prawa Gospodarczego UMK w Toruniu od 2012 roku. Ich tematyka od początku skupia się wokół polskiego i europejskiego publicznego prawa gospodarczego, zwłaszcza zaś obejmuje kwestie wolności gospodarczej, ochrony konkurencji i konsumentów, procesu inwestycyjno-budowlanego oraz zamówień publicznych – a wśród nich również koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwa publiczno-prywatnego. Cztery pierwsze edycje spotkały się z dużym zainteresowaniem wśród środowiska akademickiego, administracji publicznej i praktyków prawa, otrzymując patronaty Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, Marszałka Wojewózdztwa Kujawsko-Pomorskiego, Prezydenta Miasta Torunia i wielu innych podmiotów.

Tegorocznej, szóstej edycji Konferencji towarzyszy hasło Interes publiczny w prawie gospodarczym. Temat tegorocznej konferencji nie jest przypadkowy, bowiem interes publiczny – stanowiący jedną z najważniejszych klauzul generalnych w systemie polskim – jest wymieniony w około 540 aktach prawnych, a mimo to jest pojęciem o bardzo nieprecyzyjnej treści. Ogólnikowość tego pojęcia prowadzi do problemów interpretacyjnych np. przy ustalaniu istotnych ograniczeń praw i wolności. Treść tego pojęcia jest każdorazowo zależna przede wszystkim od konkretnego kontekstu normatywnego, w jakim zostało ono użyte, celu regulacji oraz innych prawnych i pozaprawnych warunków. Klauzula ta jest przede wszystkim związana z prawem publicznym i stanowi dyrektywę kierowaną do organów publicznych. W prawie gospodarczym interes publiczny stanowi ważną podstawę ingerencji czynnika publicznego w sferę prywatnoprawną. Wydarzenie odbędzie się 22 listopada 2017 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Celem Konferencji jest umożliwienie praktykom, przedsiębiorcom, urzędnikom, pracownikom naukowym i studentom wymiany pomysłów, doświadczeń i postulatów dotyczących tej jakże aktualnej współcześnie tematyki. Chcemy stworzyć miejsce dla konfrontacji stanowisk i formułowania wniosków, które mogą w przyszłości zaowocować zmianami prawa i praktyki.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zachęcamy do udziału czynnego oraz biernego. Szczegóły dotyczące rejestracji, zwłaszcza ważnych terminów, opłat i formy aplikacji, pojawią się już niebawem w zakładkach Zgłoszenia oraz Przydatne informacje. Zarówno prelegenci, jak i słuchacze otrzymają certyfikaty udziału. Organizatorzy planują również opublikowanie najwyżej ocenionych referatów w recenzowanej publikacji pokonferencyjnej.

Zapraszamy do udziału w Konferencji!


Zachęcamy do śledzenia nas na Facebooku:
fanpage konferencji